Transakcja

Transakcja 2020-10-28T21:05:25+01:00

Wierzytelność to towar jak każdy inny. Możesz ją sprzedać i w ten sposób w szybki sposób powiększyć zasób gotówki, jaką masz do dyspozycji w swojej firmie.

Przebieg transakcji jest prosty i sprowadza się do trzech kroków, w których przejściu będziemy Ci asystować.

Krok 1: ocena wierzytelności

Rozpoczynamy od przejrzenia akt dotyczących wierzytelności, którą zamierzasz wystawić na sprzedaż. Otrzymasz od nas pełnomocnictwo dla naszego radcy prawnego, na podstawie którego udzielisz mu dostępu do szczegółów sprawy.

Twoja wierzytelność, np. za niezapłaconą fakturę przez Twojego klienta, jest dla nas zwyczajnym towarem, takim samym jak każdy inny, który ktoś wystawia na sprzedaż. Zanim go kupimy, chcemy mu się dokładnie przyjrzeć i ocenić jego jakość. By złożyć Ci konkretną ofertę kupna, będziemy musieli zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w sądzie upadłościowym. Dostęp do takich dokumentów ma tylko uczestnik postępowania, wierzyciel, dłużnik, sąd. Jako wierzyciel możesz upoważnić naszego radcę prawnego do przeglądania akt sprawy w sądzie.

Podczas weryfikacji dokumentów, ustalimy m.in.:

  • na jakim etapie jest obecnie postępowanie upadłościowe tego dłużnika,
  • czy Twoja faktura znajduje się na liście wierzytelności sporządzonej przez syndyka i zatwierdzonej przez sąd,
  • czy lista wierzytelności jest prawomocna.

Przyjrzymy się też sprawozdaniom syndyka oraz postaramy się oszacować, ile lat zajmie całe postępowanie.

Krok 2: złożenie oferty cenowej

Po rozpoznaniu szczegółów sprawy i sprawdzeniu dokumentacji, złożymy Ci ofertę kupna wraz z proponowaną przez nas wyceną. Po jej zaakceptowaniu otrzymasz draft umowy, na podstawie której zostanie przeprowadzona transakcja sprzedaży (cesji) wierzytelności.  

Krok 3: podpisanie umowy

Gdy zaakceptujesz zaproponowane warunki cenowe, pozostaje już tylko dopięcie transakcji czyli wydrukowanie umowy w trzech egzemplarzach i podpisanie ją zgodnie z zasadami reprezentacji Twojej firmy. Po przesłaniu jej we wskazany przez nas sposób, otrzymasz uzgodnioną cenę przelewem na wskazane przez Ciebie konto bankowe.

Po transakcji Twoja księgowość będzie mogła ostatecznie wpisać wierzytelność w koszty.

Zgodnie z zasadami dotyczącymi obrotu wierzytelnościami wobec upadłego, złożymy nasz podpis w obecności notariusza. Jeden egzemplarz odeślemy do Twojej firmy. Drugi – prześlemy syndykowi, żeby mógł przepisać wierzytelność na liście wierzytelności do nowego wierzyciela. Trzeci egzemplarz zostanie przekazany do naszego działu księgowości.

I to już wszystko.

Zyskujesz w ten sposób środki finansowe o wiele wcześniej, niż gdybyś czekał na ich wpłatę w kolejności wynikającej z przypisania Cię jako wierzyciela przez syndyka do określonej grupy wierzycieli.

Na każdym etapie transakcji możesz liczyć na pełne wsparcie i pomoc. Odpowiemy na wszystkie pytania – Twoje, Twoich wspólników czy Twojej księgowej.

Jeśli zdarzy się (czego oczywiście Ci nie życzymy) taka sytuacja, że kolejny z Twoich klientów ogłosi upadłość, zadzwoń. Przeprowadzimy transakcję po raz kolejny. Procedurę będziemy już przecież mieli opanowaną.