Oferta

Oferta 2020-11-18T18:45:31+01:00

Czym się zajmujemy?

Cadis kupuje od podmiotów gospodarczych wierzytelności wynikające z rozliczeń tych podmiotów z kontrahentami postawionymi w stan upadłości. Oferta skierowana jest firm produkcyjnych, usługowych i handlowych, które chcą pozbyć się niechcianych i bezwartościowych wierzytelności.

Jakie wierzytelności kupujemy?

Interesują nas w szczególności wierzytelności:

  • wobec podmiotów gospodarczych postawionych w stan upadłości,
  • o wartości od 1 000 zł do 500 000 złotych,
  • wynikające z rozliczeń za dostarczone produkty lub usługi (m.in. sprzedaż towarów handlowych, usługi budowlane, usługi informatyczne, produkcja przemysłowa).

Co to oznacza dla Ciebie jako wierzyciela?

Prowadzenie firmy nieodłącznie wiąże się z ryzykiem napotkania niewypłacalnego kontrahenta, któremu biznes po prostu nie wyszedł i został postawiony w stan upadłości na własny wniosek lub wniosek wierzyciela. Być może źródłem jego problemów stał się jego odbiorca, który przestał płacić za dostarczone towary lub usługi. Mogły do tego doprowadzić także zewnętrzne czynniki, takie jak choćby lockdown wprowadzony w związku z pandemią wirusa Covid-19.

Na mocy decyzji sądu – w momencie ogłoszenia upadłości – w miejsce zarządu powołany zostaje syndyk, który pod nadzorem sędziego komisarza ma zająć się majątkiem firmy. Zgodnie z prawem upadłościowym ma do wykonania szereg czynności. Ma sporządzić listę wierzytelności (czyli listę długów uznanych za istniejące), spis inwentarza i spieniężyć cały majątek. Jednocześnie ma podzielić wierzycieli na grupy wg kategorii interesów. Najwyżej uprzywilejowani są pracownicy, skarb państwa i wierzyciele zabezpieczeni wpisem do hipoteki. Zwykli wierzyciele są wpisywani do tzw. IV grupy.

Wierzycieli dzieli się na grupy po to, by ustalić określoną kolejkę spłat. Oznacza to, że dopiero zapłaceniu długów z tytułu wynagrodzeń, podatków i zabezpieczonych kredytów zwykli wierzyciele mają szanse na otrzymanie należnych im pieniędzy.

Mimo prostoty tego procesu, często zajmuje on wiele lat. Syndycy są obłożeni dziesiątkami spraw dotyczących upadłości, w tym także upadłości konsumenckich. Dodatkowo sporządzenie listy wierzytelności może być zaskarżone przez uczestników postępowania, co znacząco wydłuża procedury.

Sprzedaż wierzytelności wyspecjalizowanej firmie pozwoli na ostateczne zamknięcie spraw związanych z upadłością, o wiele szybciej, niż nastąpiłoby to w przypadku czekania na swoją kolej wynikającą z przypisania do określonej kategorii wierzycieli. Firma przestaje poświęcać czas i energię na zajmowanie się sprawą upadłego. Właściciel firmy nie robi sobie już nadziei na odzyskanie środków. Nie musi już wydawać pieniędzy na kosztownego prawnika, który zajmuje się latami sprawą upadłego kontrahenta.